eksperci

Eliza Szulińska
Inicjatorka konferencji MAM GŁOS. Od ponad 10 lat specjalizuje się w szkoleniu głosów, prowadzi warsztaty dla nauczycieli śpiewu i dyrygentów chóralnych, indywidualne konsultacje, szkolenia online i kursy stacjonarne. Pracuje z osobami ze świata sztuki, nauki, biznesu i dyplomacji. Absolwentka UMFC w Warszawie w specjalnościach: Dyrygentura Chóralna i Wokalistyka oraz Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu SWPS. Odbyła także staż w zakresie nauczania i rehabilitacji czynnościowych zaburzeń głosu mówionego i śpiewaczego.  W centrum jej zainteresowań znajduje się głos rozumiany jako ekspresja ciała, umysłu i emocji. Od 2020 roku honorowy członek Stowarzyszenia Artystów Euforis. Stale się rozwija i kształci, poszukuje nowych form wyrazu, eksperymentuje, inspiruje ludzi do twórczego życia, głębokiego oddechu, odwagi w realizowaniu życiowych celów. Więcej.

Barbara Tritt 

Śpiewaczka - sopran. Nauczycielka śpiewu. Kieruje kilkoma instytucjami zajmującymi się działalnością artystyczną i dydaktyką. Prowadzi szkolenia z emisji głosu, a także pracuje jako rehabilitant głosu. producentka, koordynatorka. 

 

Olga Rusin

Śpiewaczka, aktorka, nauczyciel śpiewu oraz impostacji głosu, członek zarządu Stowarzyszenia Artystów Euforis.  

Joanna Łukaszewska

Instruktor techniki wokalnej z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowca emisji głosu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Juror konkursów wokalnych i chóralnych. Prowadzi warsztaty grupowe i zajęcia indywidualne oraz rehabilitację głosu. Więcej.

 

Aleksandra Bałachowska

Nauczyciel śpiewu.