Druga konferencja MAM GŁOS

Dzień pierwszy, 2 października 2021

12.00 - Inauguracja konferencji, plan wydarzeń, cele oraz krótka  prezentacja pt.: czy człowiek służy sztuce, czy sztuka człowiekowi?  

Eliza Szulińska

Inicjatorka konferencji MAM GŁOS. Od ponad 10 lat specjalizuje się w szkoleniu głosów, prowadzi warsztaty dla nauczycieli śpiewu i dyrygentów chóralnych, indywidualne konsultacje, szkolenia online i kursy stacjonarne. Pracuje z osobami ze świata sztuki, nauki, biznesu i dyplomacji. Absolwentka UMFC w Warszawie w specjalnościach: Dyrygentura Chóralna i Wokalistyka oraz Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu SWPS. Odbyła także staż w zakresie nauczania i rehabilitacji czynnościowych zaburzeń głosu mówionego i śpiewaczego.  W centrum jej zainteresowań znajduje się głos rozumiany jako ekspresja ciała, umysłu i emocji. Od 2020 roku honorowy członek Stowarzyszenia Artystów Euforis. Stale się rozwija i kształci, poszukuje nowych form wyrazu, eksperymentuje, inspiruje ludzi do twórczego życia, głębokiego oddechu, odwagi w realizowaniu życiowych celów. Więcej. 

Fot. Kinga Michalska


Iwona Wach 

Zawodowo jestem współzałożycielem, współwłaścicielem i Członkiem Zarządu w Genomed S.A. - firmie zajmującej się diagnostyką genetyczną, sekwencjonowaniem i syntezą DNA oraz badaniami genetycznymi. Pełnię funkcję Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu i zajmuję się sprzedażą i marketingiem dla klientów naukowych. Pomimo, tego, że moje życie zawodowe zawsze było satysfakcjonujące i bogate, to życie osobiste niekoniecznie. Po różnych perturbacjach życiowych, kilku latach psychoterapii i potrzeby pobycia samej ze sobą poczułam, że samotność zaczyna mi dokuczać i, że potrzebuję działania oraz zdrowych satysfakcjonujących relacji. W marcu 2018 r. trafiłam przez ”przypadek” do Chopin Point na koncert “Miłośnie, lirycznie, erotycznie”, a w grudniu tego samego roku przyszłam do Elizy Szulińskiej na warsztat “Kocham Śpiewać” i tak poznałam Elizę. Od maja 2019 roku uczęszczam do niej regularnie na lekcje śpiewu. W maju 2020r. ukończyłam studia podyplomowe - Akademia Psychologii Przywództwa (APP) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej pod auspicjami Jacka Santorskiego – jest to dla mnie kolejne miejsce skąd czerpię energię, inspirację, skrzydła. Dzięki APP rozwinęłam się nie tylko jako lider, ale jako człowiek. Za decyzją o objęciu stanowiska Prezesa Stowarzyszenia Artystów Euforis stoi chęć dalszego rozwoju, czerpania z życia, wykorzystania kompetencji w celu wykreowania nowej wartości. Obcowanie z euforystami - ludźmi podzielającymi moje wartości oraz nastawianie do życia i twórczości jest dla mnie paliwem i motywacją. Uważam, że człowiek w pojedynkę nigdy nie osiągnie i nie stworzy tyle, co w odpowiednio dobranej i zarządzanej grupie. Liczę na to, że przejęcie przez mnie obowiązków formalnych i organizacyjnych pozwoli artystom w stowarzyszeniu rozwinąć skrzydła i wyjść do świata, do ludzi - czego im i sobie życzę :-). 

14.00 - Inspiratorzy

 

prof. dr hab. Agnieszka Franków - Żelazny  

Chórmistrzyni, muzyk, doktor habilitowany sztuk muzycznych o bardzo bogatym dorobku artystycznym. W styczniu 2015 roku objęła funkcję dyrektora programowego projektu Akademia Chóralna. To projekt, którego celem jest rozpowszechnienie śpiewu, jako powszechnego dobra, przez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów – od przedszkola do zespołu zawodowego. Wielokrotnie nagradzana, między innymi: 2006 – Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat 37”; 2006 – Nagroda dla najlepszego dyrygenta oraz Nagroda Specjalna za najlepszą interpretację utworu współczesnego Międzynarodowego Konkursu Chórów „Gaude Cantem” w Bielsku-Białej; 2008 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”; 2008 – Nagroda specjalna dla dyrygenta w Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 39; 2010 – Wrocławska Nagroda Muzyczna (za wybitny wkład w rozwój artystyczny chórów Filharmonii Wrocławskiej i Akademii Medycznej); 2011 – Nagroda Człowiek Roku 2011 – portalu Tu Wrocław; 2012 – Nagroda Juvenes Wratislavie Polskiej Akademii Nauk; 2014 – Nominacja do Wrocławskiej Nagrody Muzycznej za stworzenie i prowadzenie Chóru Melomana; 2014 – Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 

Karolina Szewc 

Prezeska Fundacji JAZZSTATE, twórczyni i kuratorka Sceny JazzState, która od 24 stycznia 2018 roku mieści się w warszawskim Klubie SPATiF. W ramach JazzState w każdą środę organizuje, produkuje i promuje koncerty i jam session's środowiska jazzowego i muzyki improwizowanej. Integruje muzyków oraz buduje mosty międzypokoleniowe. Współpracowała z Kinem Muranów przy produkcji poranków jazzowych dla dzieci. Prowadziła warsztaty muzyczne dla dzieci podczas III Międzynarodowego Festiwalu Ignacego Paderewskiego. Moderowała rozmowy z dziećmi w projekcie Mietka Szcześniaka Siedmiomilowe buty zaznajamiającym dzieci z utworami jazzowymi, do których polskie teksty napisała Joanna Gajda. 
JazzState wraz z Fundacją Muzyczni Czarodzieje realizuje inicjatywę UFO Kultura Ufa Miłości. Jej celem jest umożliwienie osobom z różnorodnymi ograniczeniami, barierami, wykluczonym społecznie dostęp do muzyki, zarówno w roli odbiorcy, jak i twórcy. Odbyła się już w zakładzie poprawczym dla dziewczyn, zakładzie karnym dla mężczyzn, miejskim ośrodku pomocy społecznej oraz hospicjum.
Jest autorką pracy socjologicznej pod okiem dr hab. Agnieszki Kampki: "Jazz w Polsce jako ruch społeczny. Lata 1945 - 1980." Karolina Szewc jest również kuratorką koncertów fortepianowych w Elektrowni Powiśle. Współpracuje przy produkcji wydarzeń z Grzechem Piotrowskim - dyrektorem artystycznym Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting Złota Tarka oraz Festiwalu Wschód Piękna.

W wolnych chwilach śpiewa i tworzy własne teksty i muzykę. 

 

Aleksandra Borowiecka  

Dyrygentka chóralna, nauczycielka śpiewu, nauczycielka muzyki. Jako DyryAgentka - blogerka chóralna propaguje śpiew, chóralistykę, edukację muzyczną jako formę rozwoju osobistego, nauki współpracy. Wierzy w mindchórness i mądrą edukację muzyczną. 

 


Jan Krutul  

kompozytor, dyrygent, prezes SMMCh "Cantica Cantamus", dyrygent Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Popularyzator śpiewu.

 

16.00 - Biznes i śpiew. 

 

Marlena Janota   

Marlena Janota-  członek zarządu Santander TFI, wieloletni współpracownik Polskiego Radia Katowice (komentatorka wydarzeń ekonomicznych), mama radosnego 3,5 latka i pasjonatka śpiewu.

 

Iwona Wach 

Zawodowo jestem współzałożycielem, współwłaścicielem i Członkiem Zarządu w Genomed S.A. - firmie zajmującej się diagnostyką genetyczną, sekwencjonowaniem i syntezą DNA oraz badaniami genetycznymi. Pełnię funkcję Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu i zajmuję się sprzedażą i marketingiem dla klientów naukowych.


Barbara Tritt  

Śpiewaczka - sopran. Nauczycielka śpiewu. Kieruje kilkoma instytucjami zajmującymi się działalnością artystyczną i dydaktyką. Prowadzi szkolenia z emisji głosu, a także pracuje jako rehabilitant głosu. producentka, koordynatorka. 

Dzień drugi, 3 października 2021

12.00 - Diagnoza: NIE MASZ GŁOSU. I co dalej? Studium przypadku.

Aleksandra Mirecka  - opowie o swoim przypadku

Studentka prawa, pasjonatka psychologii i sztuki. Działaczka na rzecz praw człowieka i wspierania ofiar przemocy. Zawodowo związana z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i Centrum Praw Kobiet. 

Magdalena Dąbrowska  

Neurologopeda, pedagog, emisjonista.  

Elżbieta Izdebska   

Śpiewaczka, psycholog, nauczycielka śpiewu, producentka. W pracy nad głosem wykorzystuje wiedzę i narzędzia psychologiczne. W trakcie szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Więcej. 

14.00 - Głos niesłyszalny.

Anna Nasiłowska 

Pisarka, poetka, krytyczka literacka, historyczka literatury współczesnej, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajna Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Członkini redakcji dwumiesięcznika literackiego „Teksty Drugie” od 1990. Od 10 czerwca 2017 Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Pełniła także funkcję Sekretarza Polskiego PEN Clubu. Nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2012 w kategorii proza za książkę Konik i szabelka. Autorka „Historii literatury polskiej” (2019). Odznaczona Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (18 maja 2016).

Aleksandra Wojtaszek 

Dyrygentka, psycholożka. Jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (psychologia) oraz Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego (dyrygentura chóralna)w Poznaniu. Ukończyła też studia podyplomowe w obszarze zarządzania kulturą i psychologii muzyki. Doktorat z dyrygentury uzyskała na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie, a w ramach pracy doktorskiej zajęła się porównaniem wokalnej stylistyki brzmieniowej różnych epok. Uczestniczyła w mistrzowskich kursach dyrygenckich w Europie. Jest kierownikiem artystycznym założonego przez siebie w 2006 r. zespołu wokalnego INSPIRO Ensemble (koncerty w Polsce, Niemczech, Czechach, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Izraelu, Grecji, Szwecji i na Malcie; współpraca z muzykami solowymi/Hanna Banaszak, Magda Umer, Rei Ceballo; współpraca z orkiestrami/Sinfonietta Polonia pod dyr. Cheunga Chaua i ProArtibus Hannover pod dyr. Hansa Eulera; koncerty autorskie z muzyką chińską, brazylijską, kubańską czy arabską. Jest psychologiem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, z którego ramienia prowadzi w Poznaniu Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla szkół artystycznych województwa wielkopolskiego. Prowadzi szkolenia psychologiczne i warsztaty z emisji głosu. Jest kuratorem ogólnopolskiego programu Śpiewająca Polska organizowanego przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.

Jolanta Kosicka  

Założycielka "Mówki Sztuki", z wykształcenia logopeda, muzyk, pedagog.
Pasjonuje się nieinwazyjnym podejściem do dykcji, pracą nad głosem przy holistycznym spojrzeniu na całego człowieka, postawę jego ciała, nawyki. Łamie stereotypy, że do logopedy chodzą tylko dzieci. Uważa, że w każdym wieku można poprawić jakość i komfort swojego mówienia. Kocha wszelkie szkolenia o tematyce logopedycznej i fizjoterapeutycznej, skupiając się w swojej pracy nad połączeniem tych dwóch dyscyplin. Chętnie współpracuje z osteopatą ,fizjoterapeutą, ortodontą. 

16.00DEBATA: jak zakończyć erę "nie masz głosu", a rozpocząć ERĘ TWÓRCZOŚCI? Edukacja wokalna bez przemocy i opresji.

Joanna Freszel   

Śpiewaczka operowa.  

Asia Pyrek "Mariposa"    

Śpiewa, komponuje, pisze teksty, prowadzi improwizujący chór "Mariposa Circle Singing", oraz pomaga innym otworzyć się na naturalny głos i kreację.   

Patrycja Serafin     

Wokalistka, nauczycielka śpiewu. Założycielka Studia Głosu "WokalKołcz" w Warszawie. Z wykształcenia polonistka, logopedka, andragog. Pracuje z młodzieżą oraz dorosłymi - wokalistami, aktorami, lektorami. W swojej pracy wdraża holistyczne podejście do głosu - zarówno mówionego jak i śpiewanego. Łączy aspekty logopedyczne że sztuką wokalną i odwrotnie.  

Magda Beucher    

Śpiewaczka operowa - sopran. 

fot. Karpati & Zarewicz   

David Beucher    

Śpiewak operowy. 

 

Monika Rębilas    

Pedagog śpiewu.    

Barbara Szarejko - Nestor

dyrygentka, prezes Fundacji Angelus.     

Sebastian Sikora     

Muzyk, pedagog, chórmistrz, dyrygent, logistyk. Doktorant na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dyscyplinie sztuki muzyczne.

fot. Aleksander Wawro    

Malgorzata Zawilska - Rospędek     

Założycielka Chóru Mam na Bemowie.    

Monika Sejbuk-Radziwonka     

Animatorka społeczna, aktywistka i pedagog. Przewodnicząca Rady Chóru Mam na Bemowie. Organizatorka i pomysłodawczyni wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Entuzjastka alternatywnej edukacji.    

Julia Czaplarska     

z Chóru Mam    

Pierwsza konferencja MAM GŁOS

Dzień pierwszy, 9 stycznia 2021

12.00 - Inauguracja konferencji, plan wydarzeń, cele oraz krótka  prezentacja pt. Każdy człowiek ma głos.

Eliza Szulińska

Inicjatorka konferencji MAM GŁOS. Od ponad 10 lat specjalizuje się w szkoleniu głosów, prowadzi warsztaty dla nauczycieli śpiewu i dyrygentów chóralnych, indywidualne konsultacje, szkolenia online i kursy stacjonarne. Pracuje z osobami ze świata sztuki, nauki, biznesu i dyplomacji. Absolwentka UMFC w Warszawie w specjalnościach: Dyrygentura Chóralna i Wokalistyka oraz Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu SWPS. Odbyła także staż w zakresie nauczania i rehabilitacji czynnościowych zaburzeń głosu mówionego i śpiewaczego.  W centrum jej zainteresowań znajduje się głos rozumiany jako ekspresja ciała, umysłu i emocji. Od 2020 roku honorowy członek Stowarzyszenia Artystów Euforis. Stale się rozwija i kształci, poszukuje nowych form wyrazu, eksperymentuje, inspiruje ludzi do twórczego życia, głębokiego oddechu, odwagi w realizowaniu życiowych celów. Więcej. 

Fot. Kinga Michalska


Iwona Wach 

Zawodowo jestem współzałożycielem, współwłaścicielem i Członkiem Zarządu w Genomed S.A. - firmie zajmującej się diagnostyką genetyczną, sekwencjonowaniem i syntezą DNA oraz badaniami genetycznymi. Pełnię funkcję Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu i zajmuję się sprzedażą i marketingiem dla klientów naukowych. Pomimo, tego, że moje życie zawodowe zawsze było satysfakcjonujące i bogate, to życie osobiste niekoniecznie. Po różnych perturbacjach życiowych, kilku latach psychoterapii i potrzeby pobycia samej ze sobą poczułam, że samotność zaczyna mi dokuczać i, że potrzebuję działania oraz zdrowych satysfakcjonujących relacji. W marcu 2018 r. trafiłam przez ”przypadek” do Chopin Point na koncert “Miłośnie, lirycznie, erotycznie”, a w grudniu tego samego roku przyszłam do Elizy Szulińskiej na warsztat “Kocham Śpiewać” i tak poznałam Elizę. Od maja 2019 roku uczęszczam do niej regularnie na lekcje śpiewu. W maju 2020r. ukończyłam studia podyplomowe - Akademia Psychologii Przywództwa (APP) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej pod auspicjami Jacka Santorskiego – jest to dla mnie kolejne miejsce skąd czerpię energię, inspirację, skrzydła. Dzięki APP rozwinęłam się nie tylko jako lider, ale jako człowiek. Za decyzją o objęciu stanowiska Prezesa Stowarzyszenia Artystów Euforis stoi chęć dalszego rozwoju, czerpania z życia, wykorzystania kompetencji w celu wykreowania nowej wartości. Obcowanie z euforystami - ludźmi podzielającymi moje wartości oraz nastawianie do życia i twórczości jest dla mnie paliwem i motywacją. Uważam, że człowiek w pojedynkę nigdy nie osiągnie i nie stworzy tyle, co w odpowiednio dobranej i zarządzanej grupie. Liczę na to, że przejęcie przez mnie obowiązków formalnych i organizacyjnych pozwoli artystom w stowarzyszeniu rozwinąć skrzydła i wyjść do świata, do ludzi - czego im i sobie życzę :-). 

14.00 Mity o głosie i śpiewaniu.


Anna Simińska

Ukończyła Akademię Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie profesor Jolanty Janucik. Swoją edukację kontynuowała w Kunstuniversität Graz (Austria) w klasie Joanny Borowskiej. Stypendystka Instytutu Austriackiego w Warszawie, Keimyung Research Foundation oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki. Była laureatką m.in. I nagrody oraz nagrody specjalnej na Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (2007) oraz II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Ferruccio Tagliavini w Deutschlandsberg (2008). Za swoje wybitne osiągnięcia artystyczne została uhonorowana Medalem Magna cum Laude. Jeszcze podczas studiów zadebiutowała w Teatrze Wielkim -  Operze Narodowej w Warszawie partią Królowej Nocy w Czarodziejskim flecie  Mozarta oraz wcieliła się w rolę Paminy, występując na otwarciu Teatru Mumuth w Graz. W 2007 roku zadebiutowała w Wiedniu w Schönbrunn Musiktheater w roli Adeli z operetki Zemsta nietoperza J. Straussa, co było początkiem jej międzynarodowej kariery. Rok później była uczestnikiem Young Singers Project na Salzburger Festspiele. Ponadto wystąpiła na Brucknerfestpiele w Linzu w roli Flaminii w operze Il mondo della luna J. Haydna oraz zadebiutowała na festiwalach Aix-en-Provence oraz Salzburger Osterfestspiele jako Woglinde w Zmierzchu bogów Wagnera z towarzyszeniem Berliner Filharmoniker pod batutą sir Simona Rattle. W 2009 roku zadebiutowała w Wiener Staatsoper partią Adeli w Zemście nietoperza pod kierownictwem Bertranda de Billy z towarzyszeniem Wiener Filharmoniker. Następnie wystąpiła tam jako Królowa Nocy w Czarodziejskim flecie. Po tym znaczącym debiucie wykonywała tę partię w najbardziej prestiżowych teatrach świata, m.in. Royal Opera House w Londynie, Opéra Bastille w Paryżu, Washington National Opera, Staatsoper Berlin, Opera w Tokio, Semperoper Dresden, Oper Frankfurt, Staatsoper Hamburg i wielu innych. Z dużym uznaniem spotkały się również jej debiuty w takich rolach jak: Amina w operze Sonnambula i Giulietta w Capuleti i Montecchi  Belliniego w Oper Graz, Clorinde w La Cenerentola Rossiniego na Festiwalu w Glyndebourne, Ilia w Idomeneo Mozarta w Komische Oper w Berlinie, Taumann w Hänsel und Gretel Humperdincka w Royal Opera House, Gilda w Rigoletto Verdiego w Opéra de Limoges, Sandrina w La finta giardiniera Mozarta w Berliner Staatsoper oraz Oper Bonn, Słowik w operze Le rossignol Strawińskiego w Operze Narodowej w Warszawie, Zerbinetta w Ariadnie na Naksos Straussa w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz  Blumenmaedchen w Parsifalu Wagnera na Bayreuther Festspiele. Brała także udział w wielu koncertach. Do najważniejszych należą: AIDS Gala w Deutsche Oper am Rhein w Dusseldorfie, Carmina Burana Orffa w Musikverein w Wiedniu (partia sopranu), gale operowe w KKL Luzern, Alte Oper we Frankfurcie czy Konzerthaus w Baden Baden. W 2015 roku wystąpiła z Brynem Terfel i Sonyą Yonchevą na gali koncertowej Life Reimagined w Royal Opera House. Na zaproszenie maestro Antonio Pappano wzięła udział w filmie dokumentalnym Pappano’s Classical Voices wyprodukowanym przez telewizję BBC u boku Anny Netrebko, Joyce DiDonato, Jonasa Kaufmanna i Diany Damrau.  


Agnieszka Czajkowska - Wendorff 

Psycholożka, psychoterapeutka, trener i coach, od ponad 9 lat pomaga zmieniać życie ludzi na lepsze. Wykładowca akademicki, nauczyciel dyplomowany z 18 letnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Mentorka Fundacji Kobieta Niezależna i Fundacji Firmy Rodzinne. Pasjonatka rozwoju osobistego, ukończyła 5 kierunków studiów, pisze artykuły, występuje jako ekspert w telewizji, uważa, że na zmianę nigdy nie jest za późno. Na co dzień pracuje w gabinecie prywatnym i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży . Współpracuje ze szpitalami, firmami, zapraszana jako prelegentka na konferencje, wystąpiła w Europarlamencie. Pomaga zwiększyć poczucie własnej wartości, pokonać bariery i wewnętrzne ograniczenia oraz perfekcjonizm. Autorka rozdziałów związanych z budowaniem pewności siebie . Pisze teksty dla portalu Szczypta Luksusu i przejrzyjnaoczy.pl. Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin, mediacje, warsztaty rozwoju osobistego i szkolenia dla firm. Prowadzi stronę na fb PRO Ego.   Aktualnie pracuje nad kampanią społeczną Terapia- to rozwój! Zaangażowana w walkę z depresją dorosłych i młodzieży. Prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Specjalistka w pomocy osobom, które doświadczyły przemocy psychicznej. Pomaga na nowo zbudować siebie po traumie. Można zobaczyć jej wystąpienie na TEDx - Bądź swoim autorytetem.  Autorka bajek terapeutycznych, warsztatu stacjonarnego i online : "Wzmocnij poczucie własnej wartości", wykładów na temat depresji młodzieży oraz  materiałów dla rodziców, które pomagają rozwijać poczucie własnej wartości u dzieci. Mail agnieszkapsycholog@wp.pl
tel. 501 314 231 


Lilianna Krych  

Urodzona w 1986 roku w Warszawie, dyrygentka, zajmuje się głównie operą, muzyką współczesną i dawną. W roku 2016 debiutowała na Festiwalu „Warszawska Jesień“ prowadząc pierwsze w Polsce sceniczne wykonanie opery Salvatore Sciarrino „Luci mie traditrici“. Spektakl został pokazany podczas New Opera Days Ostrava 2018. Współpracuje z zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki nowej,
takimi jak Ostravska Banda, Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble i Hashtag Ensemble, którego stałą członkinią jest od  października 2017. Wraz z Hashtag Ensemble wykonywała utwory w finałach konkursów kompozytorskich (Ogólnopolski Konkurs im. T. Bairda 2017, XV Międzynarodowy Konkurs im. T. Serockiego 2017) i podczas festiwali (Neoarte Syntezator Sztuki 2020, Tallin Afekt Festival 2018, POLIN Music Festival 2018, Warszawskie Spotkania Muzyczne 2018, Sacrum Profanum 2018, Warszawska Jesień 2018, Portrety Kompozytorów 2017). W lipcu 2019 poprowadziła prawykonanie opery “Birdy” K. Nepelskiego podczas Festiwalu Nowej Opery Tête-à-tête w Londynie. Współpracuje z kompozytorami przy wykonaniach i prawykonaniach ich utworów (Wojciech Błażejczyk, Piotr Tabakiernik, David Zuckerman, Amin Sharifi, Michael Gancz, Simon Henry, Adam Porębski, Karol Nepelski, Agnieszka Stulgińska i in.). Zajmuje się  przygotowywaniem muzyki w spektaklach teatralnych, w których ważną rolę odgrywa muzyka współczesna, m.in. „Biegacze“ z muzyką Nikolet
Burzyńskiej (Przegląd Piosenki Aktorskiej, Wrocław 2014), „Trojanki“ wg Eurypidesa w reż. Kamili Michalak z muzyką Marty Śniady (Teatr Polski w Poznaniu, premiera marzec 2016). Jako dyrygentka współpracowała z Teatrem Pieśń z Kozła z Wrocławia, biorąc udział w spektaklach takich jak „Return to the Voice“ czy „Hamlet“ w reżyserii Grzegorza Brala pokazywanych w Szanghaju, Sibiu (Rumunia), w ramach Warszawskich Spotkań Teatralnych czy Gdańskiego Festiwalu Szekspirowskiego. W sezonie 2016-2017 prowadziła Zespół Wokalny Warszawskiej Opery Kameralnej, obecnie pełni taką rolą w Polskiej Operze Królewskiej, gdzie dyryguje również koncertami i spektaklami.
W latach 2013-2018 współpracowała z Teatrem Wielkim-Operą Narodową jako dyrygent-asystent m.in. Gabriela Chmury, Stefana Soltesza, Judith Yan, Carlo Montanaro, Łukasza Borowicza, Marcina Nałęcza-Niesiołowskiego, Andrieya Yurkevicha przy spektaklach takich jak „Traviata“ G. Verdiego (reż. Mariusz Treliński), „Moby Dick“ E. Knapika (reż. Barbara Wysocka), „Tristan i Izolda“ R. Wagnera (reż.
Mariusz Treliński), „Straszny Dwór“ S. Moniuszki (reż. Mikołaj Grabowski), „Holender Tułacz“ R. Wagnera (reż. Mariusz Treliński), balet „Poskromienie Złośnicy“ (chor. John Cranco), balet „Romeo i Julia“ (chor. Krzysztof Pastor) i in. Była współtwórczynią niezależnego wystawienia opery „Gwałt na Lukrecji“ B.Brittena (2013, Stara Drukarnia PAP w Warszawie, Festiwal Miklosci SZEM 2014, Węgry). Dyrygowała operami, m.in.: „Orlando Paladino“ Josepha Haydna (współpraca ASP, UMFC i AT w Warszawie, reżyseria Waldemar Raźniak, 2014); „Don Giovanni“ W.A.Mozarta (Scena Młodych WOK, 2014), „Bastien und Bastienne“ (Mozart, POK, 2019). W latach 2009-2018 artystycznie i dyrygencko dowodziła Chórem Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego, z którym realizuje projekty krajowe i międzynarodowe, warsztaty, koncerty i nagrania. Były to m.in.: Cornelius Cardew Treatise (Warszawska Jesień 2016), Pasja wg św. Mateusza J. S. Bacha, Polska 2010/Holandia 2011 z udziałem chóru C.O.V. Haarlem, Pasja wg św. Jana 2012, Pasja wg św. Jana 2014 i in. W latach 2010-2014 prowadziła chór Clil – jedyny w Polsce amatorski chór żydowski, wykonujący muzykę w jidysz, po hebrajsku, w ladino i po polsku. W roku 2011 z zespołem tym nagrała płytę „Pieśni szabatowe”. Ukończyła dyrygenturę symfoniczno-operową na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Marka Pijarowskiego (2011). W 2009 roku na tej samej Uczelni obroniła pracę magisterską z teorii muzyki. Umiejętności dyrygenckie doskonaliła także u maestro Collina Mettersa, Jonatthana Bretta oraz Jerzego Salwarowskiego podczas kursów mistrzowskich. Współpracowała z Filharmonią Dolnośląską, Świętokrzyską, Zielonogórską. Zajmuje się edukacją muzyczną na różnych szczeblach, prowadząc m. in. orkiestrę mieszaną w Państwowej Szkole Muzycznej im. Oskara Kolberga w Warszawie czy warsztaty dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. 


Olga Rusin  

Śpiewaczka, aktorka, pedagog.
Ukończyła studia na wydziale wokalno-aktorskim  Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Agnieszki Monasterskiej. Obecnie jej opiekunem wokalnym jest prof. Eva Blahova. Debiutowała rolą Heleny w operze "Sen nocy letniej" B. Brittena w Teatrze Narodowym im. Leoša Janáčka  w Brnie. W jej repertuarze solowym znajdują się również utwory oratoryjne, między innymi "Quo Vadis" F. Nowowiejskiego, "War Requiem" B. Brittena czy "Mesjasz" G.F.Haendla. Interesuje ją muzyka kameralna, głównie XX  wieku. Z powodzeniem wykonuje utwory K. Weilla, G. Gershwina, B. Brittena, P.Perkowskiego oraz wielu współczesnych jej kompozytorów. Jest laureatką nagrody Stowarzyszenia Muzycznego Vitezslavy Kapralovej w Toronto, którą otrzymała w 2013 roku za interpretację pieśni kompozytorki. Brała udział w nagraniach muzyki do słuchowisk i przedstawień teatralnych. W 2017 roku wraz z J.Trelą, J.Nowickim i A.Wnukiem zrealizowała na antenie Radia Kraków premierę słuchowiska "Serce Ciemności" wg J.Conrada w reżyserii M.Warsickiej, słuchowisko zostało nagrodzone na festiwalu Dwa Teatry- Sopot 2018. Od wielu lat współpracuje z działem edukacyjnym Filharmonii im. K.Szymanowskiego w Krakowie oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina gdzie jako prelegent prowadzi wykłady, audycje i  warsztaty dla młodych, seniorów oraz niewidomych.
W 2014 roku  przeprowadziła warsztaty i zasiadała w jury w ramach Ogólnopolskiego Programu  Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, Region Małopolska. Przez dwa lata pracowała w Szkole Muzycznej w Starych Babicach gdzie realizowała zajęcia zespołowe oraz solowe z dziećmi i młodzieżą w przedziale wiekowym od 7 do 16 lat. Współpracowała z teatrami dramatycznymi przygotowójąc aktorów do zadań sceniczno- muzycznych między innymi w spektaklach; "Mein kampf" w reż. J. Skrzywanka w Teatrze Powszechnym oraz "Koniec z Eddym" w reż. A. Smolar w Teatrze Studio w Warszawie. Obecnie prowadzi studio wokalne Vocal Art Project oraz współpracuje ze Studio Teatralnym "KADR" gdzie prowadzi zajęcia impostacji głosu. Niedawno została wybrana do pracy w zarządzie Stowrzyszenia Artystów "Euforis". Wraz z pomysłodawczynią warsztatu, Elizą Szulińską prowadzi cieszący się dużym zainteresowaniem projekt "Kocham Śpiewać".


Jan Krutul 

Kompozytor, dyrygent. Kształcił się na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina pod kierunkiem prof. Violetty Bieleckiej (dyrygentura chóralna), prof. Pawła Łukaszewskiego (kompozycja) oraz prof. Tomasza Bugaja (dyrygentura symfoniczno-operowa), a także w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w ramach Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich. Przygodę z chóralistyką rozpoczął jako artysta Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej, następnie współpracował z Chórem Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra jako chórzysta i drugi dyrygent. Od 2016 jest dyrygentem Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie – z zespołem tym zdobył m.in. Grand Prix IV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej Music Everywhere (Gdańsk, 2017). W twórczości Jana Krutula szczególne miejsce zajmuje muzyka chóralna a cappella oraz utwory wokalno-instrumentalne (Litania do św. Jana Pawła II, Vulnerasti cor meum, Zagrajmy w muzykę!, musicale dla dzieci Kopciuszek Królewna Śnieżka). Jego kompozycje były wykonywane w Polsce, Niemczech, Mołdawii, Holandii, Bułgarii, na Litwie, Ukrainie i w USA oraz wielokrotnie nagradzane w konkursach kompozytorskich w Polsce i za granicą, takich jak Musica Sacra Nova (Kolonia, 2014), czy Opus 966 (Poznań, 2014). Na polu kompozytorskim i dyrygenckim aktywnie współpracuje z Narodowym Forum Muzyki, m.in. pisząc nowe utwory na zamówienie Chóru NFM i projektu Akademia Chóralna. Jan Krutul dwukrotnie był stypendystą Prezydenta Miasta Białegostoku, dwukrotnie Pro Polonia – Dongsan Research Foundation (w dziedzinie kompozycji i dyrygentury chóralnej), a także stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Akademii Fonograficznej. Aktywność kompozytorską i dyrygencką łączy z działalnością pedagogiczną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina – Filii w Białymstoku. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej Cantica Cantamus. Jest pomysłodawcą i dyrektorem Konkursu Kompozytorskiego JP2 na utwór chóralny do słów Jana Pawła II.

Strona kompozytora: www.jankrutul.pl

16.00 - Funkcje śpiewu

Jagna Knittel 

Etnolożka, dziennikarka, śpiewaczka tradycyjna. Od 18 lat dokumentuje i wykonuje muzykę tradycyjną z terenów Ukrainy, Rosji, Białorusi i Polski. Jest założycielką zespołu Z Lasu, śpiewa również w zespole Warszawa Wschodnia. Autorka kilku projektów animacyjnych związanych z Polesiem ukraińskim i białoruskim (m. in. Ukraina Archaiczna, Głosy Europy). Jest reżyserką filmów dokumentalnych poświęconych kulturze tradycyjnej (youtube - Jagna Knittel). Od 2010 r. współtworzy warszawski festiwal muzyki tradycyjnej “Wszystkie Mazurki Świata”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014 i 2020). Prowadzi warsztaty śpiewu w różnych miejscach, od września 2017 roku w Domu Kultury Kadr. 

Anna Grochowska 

Psycholog, hipnoterapeutka. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją- psychoterapia. Przez rok czasu przebywała na stypendium na wydziale psychologii na Uniwersytecie Complutense de Madrid w Hiszpanii. Studiowala również medycynę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Hipnoterapii uczyła się w Stanach Zjednoczonych w Fundacji Miltona H. Ericksona w Phoenix, w Arizonie oraz w Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Przez rok uczyła się również wykorzystania psychodramy w Szkole Jana i Haliny Machulskich.  W pracy podróżuje z klientem po drogach podświadomości, które z różnych przyczyn mogły stać się niewidoczne, zarośnięte gęstym lasem przeżyć, lęków i strat. Krok po kroku odcinamy konary, odrzucamy kamienie, żeby nic nie stało na drodze nieograniczonej kreatywności. 

Zuzanna Słonina 

Doktorantka interdyscyplinarnego programu London Interdisciplinary Doctoral Programme ze specjalizacją w Neuronaukach. Wcześniej ukończyła studia na poziomie licencjackim i magisterskim na kierunkach Psychologia Eksperymentalna oraz Neurobiologia na University College London. Prowadzi badania mające na celu zbadanie podstaw komórkowych procesów poznawczych takich jak pamięć, uczenie się, nawigacja, słuch czy integracja sensoryczna. Obecnie zajmuje się pracą naukową nad integracją bodźców wzrokowych i proprioceptywnych doświadczanych w trakcie ruchu oraz ich wpływem na postrzeganie otoczenia.