Inicjatorką konferencji jest Eliza Szulińska

- Spotkałam setki ludzi, którzy wyrzekli się pasji śpiewania, ponieważ w dzieciństwie ktoś im powiedział, że się nie nadają, nie mają głosu.  Jesteśmy chyba jedynym krajem na świecie, w którym śpiew nie jest powszechny, naturalny i radosny. Śpiew w Polsce wiąże się często ze wstydem, oceną, oczekiwaniami kariery i presją. Dlatego wzywam wszystkie świadome osoby: ekspertów, pasjonatów, znawców i miłośników śpiewu do połączenia sił i energii! Rozpocznijmy ERĘ TWÓRCZOŚCI, uwalniajmy głosy, wyzwalajmy radość płynącą ze śpiewania i wszelkich działań artystycznych. Niech twórczość stanie się powszechnie dostępna, a zawodowi artyści zostaną wrażliwymi przewodnikami. Pokazujmy inicjatywy promujące śpiewanie i pracę z głosem oraz wszelką twórczość. Inspirujmy innych do odkrywania artystycznej duszy, którą posiada każdy wrażliwy człowiek! LOVE 

Głównym organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Artystów Euforis

Stowarzyszenie zajmuje się interdyscyplinarnymi działaniami artystycznymi. Łączymy pasjonatów z profesjonalnymi nauczycielami różnych dziedzin sztuki, a także osoby ze świata nauki i biznesu. Promujemy twórczy styl życia. Sprzyjamy wymianie i inspiracji. Zachęcamy wszystkich wrażliwych ludzi do działań twórczych, artystycznych eksperymentów i odkryć. Od ponad 10 lat organizujemy cyklicznie warsztaty wokalne w różnych miejscach w Polsce, a także warsztaty, koncerty, wystawy i happeningi. Tworzymy także warsztaty online, dzięki którym osoby, które mieszkają w mniejszych miejscowościach mogą otwierać się na kulturę.  

organizatorzy 

partnerzy