Zapraszamy popularyzatorów i miłośników śpiewu:

 

: :  nauczycieli śpiewu,

: :  dyrygentów chóralnych,

: :  lektorów;

: :  wykonawców,

: :  animatorów, 

: :  producentów,

: :  aktorów,

: :  mówców,

: :  logopedów,

: :  foniatrów,

: :  pasjonatów śpiewu,

: :  terapeutów,

: :  coachów,

: :  badaczy głosu,

: :  fizjoterapeutów,

a także wszystkie osoby, które usłyszały słowa: nie masz głosu i porzuciły marzenie o śpiewaniu. Być może udział w konferencji zmieni Wasze nastawienie, a spotkanie z ekspertami sprawi, że bardziej uwierzycie w swoje możliwości i zaczniecie najwspanialszą przygodę: odkrywanie swojego prawdziwego głosu! Z całego serca Was do tego zachęcamy! Jesteśmy tutaj dla Was.

 

 

dołącz do nas

Założenia konferencji

 

Szanujemy głos każdego człowieka.

Dążymy do stworzenia przestrzeni, w której każda osoba marząca o śpiewaniu, odzyskaniu pełni głosu i odwagi używania go otrzyma profesjonalne wsparcie.

Rozpoczynamy kampanię jednoczącą ekspertów i pasjonatów śpiewu, która sprawi, że za kilka lat żadne dziecko w Polsce nie usłyszy piętnujących słów: „Nie masz głosu”.

Włączamy się w interdyscyplinarne działania osób reprezentujących środowiska: sztuka, nauka, biznes, których celem jest popularyzowanie śpiewu.

Propagujemy edukację bez przemocy i opresji. Kończymy erę „nie masz głosu”, a rozpoczynamy ERĘ TWÓRCZOŚCI

Możesz wspierać konferencję na wiele sposobów:

 

ORGANIZATOR

Jeśli chcesz nas wspierać w promocji, poszukiwaniu partnerów i mecenasów, kontakcie z mediami lub w inny sposób – dołącz do zespołu organizatorów.

EKSPERT

Jeżeli jesteś ekspertem i identyfikujesz się z postulatami konferencji – dołącz do zespołu ekspertów. Zapraszamy nauczycieli śpiewu, dyrygentów chóralnych, logopedów, foniatrów, rehabilitantów głosu, terapeutów, psychologów, coachów, innych specjalistów wspierających rozwój głosu oraz naukowców badających głos. Spotkania zespołu będą odbywały się online raz na kwartał. Twoje zdjęcie, imię i nazwisko a także adres www (lub inny wskazany przez Ciebie) znajdą się na stronie www.niemamglosu.pl w zakładce eksperci.

PARTNER

Partnerem może zostać firma lub organizacja, która wspiera konferencję i identyfikuje się z jej postulatami. Szczegóły współpracy będzie określała umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Artystów Euforis.

PATRON MEDIALNY

MECENAS

INSTYTUCJA KULTURY

Szczegóły współpracy z partnerami i mecenasami znajdą się w umowach ze Stowarzyszeniem Artystów Euforis.

OSOBA PRYWATNA WSPIERAJĄCA KONFERENCJĘ

Każda osoba może wspierać konferencję. Jeśli zgadzasz się z założeniami konferencji i chcesz je promować w swoim otoczeniu, zapraszać przyjaciół – dołącz.

 

 

dołączam