Forum Wymiany Doświadczeń

 

Poprzez Forum Wymiany Doświadczeń dla nauczycieli śpiewu, dyrygentów, trenerów głosu itp., pragniemy stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów na temat wyzwań, sytuacji i możliwości, z którymi stykają się wszyscy pracujący z głosem ludzkim.

 

 

zapisuję się

 

 

Dla kogo?

  • dla osób pracujących z dziećmi / młodzieżą szkolną / dorosłymi;
  • dla osób uczących śpiewu i technik wokalnych / prowadzących chóry / zainteresowanych osób kształcących mowę, dykcję / uczących tradycji śpiewanej / nauczycieli muzyki w szkołach;
  • dla tych, którzy wierzą lub chcą uwierzyć, że każdy głos jest wartościowy;
  • dla osób otwartych na wymianę doświadczeń na forum ogólnopolskim.

 

 

W jakim celu?

Nauczyciele śpiewu, dyrygenci, trenerzy głosu, osoby uczące muzyki w szkołach pracują z wyjątkowo delikatnym materiałem – głosem ludzkim, który jest wyrazem bieżących emocji oraz ogólnej sytuacji ciała i psychiki człowieka. Poprzez pracę z głosem nauczyciele/trenerzy/dyrygenci dotykają problemów fizyczno-emocjonalnych uczniów, stykają się z ograniczającymi możliwości uczniów przekonaniami, emocjami, postawami. Ucząc śpiewu, wspomagają kształtowanie zdrowych emocjonalnie postaw, wspierają poczucie własnej wartości oraz umiejętność wyrażania siebie. Pracując empatycznie z emocjami i przekonaniami innych ludzi, często odbierają je bardzo osobiście, czasami odczuwają na własnym ciele oraz łączą z własnymi przeżyciami emocjonalnymi. W związku z tym potrzebują wsparcia w procesie kształcenia głosu oraz w procesie porządkowania własnych emocji i doświadczeń.

Poprzez Forum Wymiany Doświadczeń dla nauczycieli śpiewu/dyrygentów/trenerów głosu pragniemy stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń i poglądów na temat wyzwań/sytuacji/możliwości, z którymi stykają się wszyscy pracujący z głosem ludzkim. Mamy nadzieję, że udział w naszych spotkaniach pomoże wszystkim lepiej zrozumieć istotę naszej pracy i potrzeby naszych uczniów, wskaże możliwości rozwiązań trudnych sytuacji, wskaże pozytywne aspekty, pozwoli utrzymać niegasnącą motywację do dalszej pracy z drugim człowiekiem. Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy o wartości głosu ludzkiego i korzyściach płynących ze śpiewania.

 

 

Kiedy i w jakiej formie?

Prowadzimy cykliczne spotkania online dla wszystkich zainteresowanych. Udział w zaproponowanych spotkaniach jest nieodpłatny. Promujemy ideę, że każdy głos jest ważny, dlatego proponujemy uczestnikom spotkań swobodne wypowiedzi pozwalające określić ich oczekiwania i doświadczenia. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii i potrzeb.

 

14.09.2022 r., g. 20:30 - 22:00;

IV sesja Forum Wymiany Doświadczeń dla Nauczycieli Śpiewu/Dyrygentów/Trenerów Głosu

O wypaleniu zawodowym.

 

 

01.06.2022 r., g. 20:30 - 22:00;

III sesja Forum Wymiany Doświadczeń dla Nauczycieli Śpiewu/Dyrygentów/Trenerów Głosu

 

O myśleniu BEZkonkurencyjnym.

 

 

06.04.2022 r., g. 20:30 - 22:00;
II sesja Forum Wymiany Doświadczeń dla Nauczycieli Śpiewu/Dyrygentów/Trenerów Głosu

Jak sformułować informację zwrotną?

 

 

09.02.2022 r., g. 20:30 - 22:00;

I sesja Forum Wymiany Doświadczeń dla Nauczycieli Śpiewu/Dyrygentów/Trenerów Głosu

Czym jest superwizja i jak wspiera pracę dyrygentów i nauczycieli śpiewu?