Trzecia konferencja MAM GŁOS - prelegenci

5, 6 marca 2022  - online

wydarzenia towarzyszące:

9 lutego, 6 kwietnia 2022 - Forum wymiany doświadczeń dla nauczycieli śpiewu/dyrygentów chóralnych/trenerów głosu
19 marca 2022 spotkanie zespołu ekspertów - online

 

sobota, 5 marca - dzień pierwszy

 

12.oo otwarcie konferencji - przedstawienie prelegentów, wprowadzenie.

Prezentacja: Jaki jest Twój prawdziwy cel?

Eliza Szulińska

Inicjatorka konferencji MAM GŁOS. Od ponad 10 lat specjalizuje się w szkoleniu głosów, prowadzi warsztaty dla nauczycieli śpiewu i dyrygentów chóralnych, indywidualne konsultacje, szkolenia online i kursy stacjonarne. Pracuje z osobami ze świata sztuki, nauki, biznesu i dyplomacji. Absolwentka UMFC w Warszawie w specjalnościach: Dyrygentura Chóralna i Wokalistyka oraz Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu SWPS. Odbyła także staż w zakresie nauczania i rehabilitacji czynnościowych zaburzeń głosu mówionego i śpiewaczego.  W centrum jej zainteresowań znajduje się głos rozumiany jako ekspresja ciała, umysłu i emocji. Od 2020 roku honorowy członek Stowarzyszenia Artystów Euforis. Stale się rozwija i kształci, poszukuje nowych form wyrazu, eksperymentuje, inspiruje ludzi do twórczego życia, głębokiego oddechu, odwagi w realizowaniu życiowych celów. Więcej. 

Fot. Kinga Michalska

Iwona Wach 

Prezes Stowarzyszenia Artystów Euforis - głównego organizatora Ogólnopolskiej Konferencji MAM GŁOS. Popularyzatorka twórczego stylu życia, zakończenia ery "nie masz głosu" i rozpoczęcia ERY TWÓRCZOŚCI. Zawodowo współzałożycielka i Członek Zarządu w Genomed S.A. - firmy zajmującej się diagnostyką genetyczną, sekwencjonowaniem i syntezą DNA oraz badaniami genetycznymi. Pełni funkcję Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu, zajmuje się sprzedażą i marketingiem dla klientów naukowych.

14.00 Jak radzić sobie ze stresem na scenie?

Joanna Freszel

Śpiewaczka operowa

Agnieszka Hauser

Sopran

Krzysztof Dudzik 

Dyrygent chóralny (Muzealny Chór Społeczny), edukator muzyczny, psycholog, psychoterapeuta

Maria Górska-Saj

Ddyrygent chóralny, nauczyciel Techniki Alexandra oraz gry na instrumentach z elementami Techniki Alexandra.

16.oo Superwizja dla nauczycieli śpiewu i dyrygentów chóralnych - z jakimi problemami przychodzą uczniowie/chórzyści? Jak odreagowywać stres związany z obciążeniem psychicznym? Jak wspierać uczniów/chórzystów? 

Kamil Gojowy

Dyrygent, kompozytor, śpiewak. Zarządzanie kreatywne w nowych mediach. Jestem studentem AM w Katowicach (Dyrygentura chóralna i przedmioty ogólnomuzyczne) oraz UŚ w Katowicach.

Małgorzata Libman-Sokołowska

Psycholożka, psychoterapeutka, arteterapeutka, członkini zarządu Stowarzyszenia Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa.

Anna Klebus

Nauczycielka, wokalistka, coach w nurcie coachingu systemowego. Wokalnie specjalizuje się w folklorze bułgarskim. Śpiewa w zespole "Sarakina Bałkan Band", uczy dorosłych amatorów śpiewu.

 

niedziela, 6 marca - dzień drugi

12.oo Śpiew to lekarstwo

Justyna Dziuma

Fundatorka i prezeska Fundacji Chórtownia; Współzałożycielka Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej oraz Chóru Mieszanego Klaster

Agnieszka Czajkowska-Wendorff

Psycholożka, psychoterapeutka, trener i coach. Wykładowca akademicki, nauczyciel dyplomowany z 18 letnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Mentorka Fundacji Kobieta Niezależna i Fundacji Firmy Rodzinne. Na co dzień pracuje w gabinecie prywatnym i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

14.oo Studium przypadku - jak radzić sobie z raną odrzucenia?

Elżbieta Izdebska

Absolwentka Wydziału Wokalnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na
Uniwersytecie Warszawskim ukończonych dyplomem na Wydziale Psychologii UW. Absolwentka
Podyplomowych Studiów Wokalnych oraz specjalności skrzypce
barokowe w Katedrze Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej.

Ewa Jurkiewicz

Absolwentka dyrygentury chóralnej na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Aktualnie prowadzi 10 chórów amatorskich. W zespołach nie są prowadzone przesłuchania. Śpiewają w nich także osoby mające problem z powtórzeniem linii melodycznej. Za działania na rzecz rozśpiewywania mieszkańców Warszawy nominowana do tytułu Warszawianka roku 2019

Małgorzata Pawlak

Absolwentka edukacji muzycznej i studium dla nauczycieli śpiewu w Natural Voice Perfection Institute. Od 7 lat profesjonalnie zajmuje się głosem. Jest rehabilitantką metodą Doctor Vox Therapy Technique stworzoną przez dr Iltera Denizoglu. Obecnie uczy w Wolnej Szkole w Zielonej Górze i organizuje studio wokalne w Zielonej Górze. Uwielbia pracę z ludźmi.

Monika Rębilas 

Pedagog głosu, trenerka wokalna, instruktorka śpiewu grupowego

16.00 Debata: jak zakończyć w Polsce erę "nie masz głosu" i rozpocząć ERĘ TWÓRCZOŚCI?

Natalia Skorupka

Muzyk, wokalistka, puzonistka, laureatka wielu Ogólnopolskich Festiwali. Absolwentka Arteterapii, aktualnie studentka Katowickiej Akademii Muzycznej (Muzykoterapia)

Barbara Szarejko-Nestor

Absolwentka dyrygentury symfonicznej, edukacji muzycznej oraz historii sztuki, prezes fundacji Angelus

Sebastian Sikora

Muzyk, pedagog, chórmistrz, dyrygent, logistyk. Doktorant na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dyscyplinie sztuki muzyczne

Krzysztof Dudzik 

Dyrygent chóralny (Muzealny Chór Społeczny), edukator muzyczny, psycholog, psychoterapeuta

Iwona Wach 

Prezes Stowarzyszenia Artystów Euforis - głównego organizatora Ogólnopolskiej Konferencji MAM GŁOS. Popularyzatorka twórczego stylu życia, zakończenia ery "nie masz głosu" i rozpoczęcia ERY TWÓRCZOŚCI. Zawodowo współzałożycielka i Członek Zarządu w Genomed S.A. - firmy zajmującej się diagnostyką genetyczną, sekwencjonowaniem i syntezą DNA oraz badaniami genetycznymi. Pełni funkcję Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu, zajmuje się sprzedażą i marketingiem dla klientów naukowych.

Justyna Maj-Selwant 

Producentka, dyrygentka, Stowarzyszenie Artystów "Euforis"

Misza Czerniak

Dyrygent, działacz społeczny, tłumacz. W 2014 r. założył Voces Gaudii - pierwszy w Polsce chór osób LGBT+ i przyjaciół. Ukończył studia muzyczne w Moskwie i Poznaniu. Swój pierwszy chór amatorski założył w wieku 18 lat. Prowadził schole, zespoły wokalne i duże chóry na międzynarodowych wydarzeniach w ponad 10 krajach. Od 2012 r. – jeden z dyrygentów chóru prawosławnej parafii św. Grzegorza Peradze. Od 2019 r. – członek zarządu Legato – ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia chórów LGBT+.

Jan Krutul

Kompozytor, dyrygent Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II, miłośnik chóralistyki

Aleksandra Szymańska

Rytmiczka w przedszkolach, dyrygentka chóralna, nauczycielka w szkołach muzycznych I stopnia i Policealnym Studium Animatorów Kultury SKIBA we Wrocławiu i animatorka kultury w wielu instytucjach.

Anna Wilczyńska 

Koordynatorka programu „Pośpiewaj mi mamo, Pośpiewaj mi tato…” (NFM)