PROGRAM:

10:00 – Otwarcie konferencji: przedstawienie założeń ruchu MAM GŁOS i prelegentów konferencji. Wprowadzenie – wartość muzyków i edukacji wokalnej.

 

Eliza Szulińska -  euforystka, od blisko 20 lat specjalizuje się w kształceniu głosów. Inicjatorka konferencji.


Iwona Wach -  prezes Stowarzyszenia Artystów Euforis. Członek Zarządu Genomed S.A.

 

Pasjonaci

 

11:00 – 11:45 Rozśpiewanie – filozofia i praktyka


Barbara Tritt
- Śpiewaczka - sopran. Nauczycielka śpiewu. Prowadzi szkolenia z emisji głosu.

Eliza Szulińska - euforystka, od blisko 20 lat specjalizuje się w kształceniu głosów. Inicjatorka konferencji.

Olga Rusin - śpiewaczka, aktorka, nauczycielka śpiewu oraz impostacji głosu, członek zarządu Stowarzyszenia Artystów Euforis.

 12:00 – 12:45 Studium przypadku - odzyskanie głosu to powrót do siebie

 

Katrin Flaumenhaft - autorka metody skandynawskiej.

 

Kinga Wojciechowska - właścicielka magazynu PRESTO. FILM. MUZYKA. SZTUKA.

 

13:00 – 13:45 Uwalnianie od wstydu – w życiu prywatnym i w pracy

 Janusz Dziewit -  dyrektor Zarządzający Experum HR, Konsultant, Trener, Mentor. Od 25 lat związany z branżą HR. Wykładowca tematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi m.in. na Uniwersytecie SWPS i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Zuzanna Skorupka - dyplomowany coach, tutor Indywidualnego Programu Rozwojowego TDJ Foundation, familiolog i wykładowca. 

Eksperci: 

.
11:00 – 11:45 Rozśpiewanie – pamięć ciała i emocji

 

Olga Lidia Kozłowska - psycholog, psychoterapeutka zorientowana na ciało, pieśniarka, badaczka głosu.

 

Krzysztof Dudzik -  dyrygent chóralny, edukator muzyczny, psycholog, psychoterapeuta.

.

12:00 – 12:45 Edukacja bez wstydu

Porozumienie bez przemocy - Barbara Marczak - nauczycielka, aktywna zawodowo multiinstrumentalistka i propagatorka bezprzemocowej edukacji muzycznej.

Pozytywna dyscyplina - Teresa Ulanowska - Socjolożka, pedagożka, kulturoznawczyni, terapeutka, edukatorka Pozytywnej Dyscypliny.

Język wstydu a język godności - Mateusz Adamczyk – wykładowca i popularyzator wiedzy o języku.


13:00 – 13:45 Siła marki artystycznej

Anna Proszowska - Sala -  Specjalistka w zakresie strategii komunikacji i budowania marki artystycznej. Executive i career coach.  Prelegentka I Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos

 

Debata 

14:00  jak zakończyć erę "nie masz głosu", a rozwinąć ERĘ TWÓRCZOŚCI

 Inspiratorzy:

Justyna Dziuma - fundatorka i prezeska Fundacji Chórtownia; Współzałożycielka Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej oraz Chóru Mieszanego Klaster.

Krzysztof Dudzik -  dyrygent chóralny, edukator muzyczny, psycholog, psychoterapeuta.

Iwona Melson - profesor sztuk muzycznych, kierownik artystyczna Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Ola Szymańska -  rytmiczka, dyrygentka chóralna, animatorka kultury, nauczycielka w szkołach muzycznych I stopnia i Policealnym Studium Animatorów Kultury SKIBA we Wrocławiu.

Sebastian Sikora -  muzyk, pedagog, chórmistrz, dyrygent, logistyk. Doktorant na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dyscyplinie sztuki muzyczne.

Wiktoria Pagieła - dyrygentka Olivia Business Centre

Barbara Banaszewska - wiceprezes stowarzyszenia muzykaliturgiczna.pl

Jurek Banaszewski - prezes stowarzyszenia muzykaliturgiczna.pl

Katarzyna Konciak i Wojciech Hazanowicz - Założyciele i opiekunowie Orkiestry Społecznej, członkowie zarządu stowarzyszenia JM Poland, twórcy start-upu technologicznego Muzaic. Katarzyna - animatorka kultury, działaczka społeczna, managerka projektów, organizatorka wydarzeń artystycznych i edukacyjnych w dziedzinie muzyki. Wojciech - muzyk, dyrygent i działacz społeczny, wieloletni dyrektor Polskiej Orkiestry Młodzieżowej a także prowadzący warsztaty z improwizacji i kompozycji w Polsce, Belgii, Brazylii, Chinach i Niemczech.

„Animujesz życie muzyczne w Polsce? Opowiedz o swoim projekcie!”
Każdy gość konferencji może zabrać głos, ze względu na dużą liczbę uczestników prosimy o czas wypowiedzi: 3 minuty

Zapraszamy do udziału!

Razem możemy więcej.