VI Ogólnopolska Konferencja MAM GŁOS online

Temat przewodni - muzyka wsparciem w depresji

VI Ogólnopolska Konferencja MAM GŁOS jest dedykowana osobom zainteresowanym wpływem śpiewu na psychikę oraz wspieraniem procesu terapii poprzez wykorzystanie głosu. Wydarzenie skierowane jest do profesjonalnych nauczycieli śpiewu, dyrygentów chóralnych, terapeutów, psychologów i coachów, pasjonatów i popularyzatorów śpiewu.

Program i bilety 

 

Nasze cele:

 

1. Chcemy przywrócić w Polsce powszechne śpiewanie, które łączy ludzi i daje radość.

2. Dążymy do ogólnie dostępnej, przyjaznej edukacji artystycznej dla wszystkich.

3. Obalamy mity o głosie i śpiewaniu w oparciu rzetelną wiedzę ekspertów.

4.  Popularyzujemy wiedzę o głosie, jego wpływie na umysł, ciało, relacje, zdrowie, emocje.

5. Pokazujemy jak można podnosić jakość życia poprzez odkrywanie głosu i jego zasobów.  

6. Prowadzimy autorskie warsztaty i kursy dla pasjonatów śpiewu i osób początkujących.

7. Łączymy popularyzatorów śpiewu z różnych środowisk - nauka, sztuka, biznes.

8. Wspieramy nauczycieli, trenerów, dyrygentów chóralnych.

 

 

 

 

Głos jest ważną częścią Ciebie

Żaden człowiek nie ma prawa powiedzieć drugiemu człowiekowi, że NIE MA GŁOSU.  Zdanie to uderza nie tylko w zdolność śpiewania, ale przede wszystkim w tożsamość i pewność siebie. Osoby, które słyszą w dzieciństwie, że "nie mają głosu" często zaprzestają śpiewania na długie lata (10, 20, 30), do czasu, aż spotkają kogoś, kto obudzi ich głos na nowo. Podczas pracy z tymi, którzy zamilkli w dzieciństwie lub później, ponieważ usłyszeli nieprawdziwe, wykluczające i bezpodstawne zdania: NIE MASZ GŁOSU, dzieci i ryby głosu nie mają itp. ujawnia się bardzo często umniejszanie własnego głosu nie tylko tego słyszalnego - ale też myśli, przekonań, potrzeb, intuicji, marzeń, aspiracji. Osoby te często traktują głos innych ludzi -  rodziców, opiekunów, nauczycieli, partnerów, współpracowników, własnych dzieci, jako ważniejszy  i decydujący. Głos innych staje się  bardziej znaczący niż własny. Chcemy to zmienić. Każdy głos zasługuje na szacunek i wysłuchanie. Każdy głos jest jedyny i bezcenny, nawet jeśli nie jest doskonały.

Cele realizujemy poprzez następujące działania

 

1. Konferencja MAM GŁOS - online

2. Konferencja MAM GŁOS - stacjonarnie

3. Forum Wymiany Doświadczeń dla nauczycieli śpiewu, dyrygentów chóralnych i trenerów głosu - online

4. Superwizje dla nauczycieli śpiewu, dyrygentów chóralnych i trenerów głosu

5. Kursy i warsztaty online

6. Kursy i warsztaty stacjonarne

7. Platforma ruchu MAM GŁOS

8. Spotkania interdyscyplinarnego zespołu ekspertów

9. Koncerty